مشاوره کاملا رایگان » 09171589263   

تضمین پرداخت حق بازاریابی

تصور کنید که شما صاحب یک کسب و کار هستید و محصولی دارید که برای شما ۱۰۰ تومان هزینه داشته است و شما قصد دارید آن را ۱۵۰ تومان به فروش برسانید. بنابراین می‌توانید ۵۰ تومان سود کنید.
اگر فقط خودتان به تبلیغ و فروش محصول بپردازید حداکثر موفق خواهید شد که به ۱۰۰ نفر این محصول را بفروشید و ۵۰۰۰ تومان سود به دست بیاورید، اما اگر به همه این شانس را بدهید تا برای شما بازاریابی کنند و ۲۰ تومان از سودتان را با ایشان قسمت کنید، می‌توانید به ۱۰۰۰ نفر محصول خود را بفروشید، به این ترتیب اگرچه شما ۲۰۰۰۰ تومان از سودتان را با دیگران سهیم شده اید اما سقف سودتان ۶ برابر شده و به ۳۰۰۰۰ تومان رسیده است.

راه دوم یک رابطه‌ی برنده – برنده است که در آن هم شما سود خود را افزایش داده‌اید و هم دیگران از طریق کسب و کار شما سود کرده‌اند. بنابراین به سادگی پیدا است که سود دنانت در پرداخت سود شما و جذب مشتریان بیشتر از طریق شما است و این دنانت است که نیازمند همکاری با شما است.