مشاوره کاملا رایگان » 09171589263   

در صورتی که فرد متقاضی با شما قرارداد ببندد، آیا نام من به عنوان همکار داتیس سیستم اعلام خواهد شد؟

این مورد بستگی به تمایل شما دارد. چنانچه بخواهید داتیس سیستم هرمزگان می‌تواند شما را به عنوان همکار خود در بخش بازاریابی و همچنین در سایت شرکت معرفی کند.