چاپ

روال پرداخت هزینه

معمولا 40% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت از مشتری اخذ می گردد و 30% مبلغ قرارداد بعد از تایید اولیه وب سایت و 30% باقیمانده پس از تایید نهایی وب سایت از مشتری اخذ می گردد.

اطلاعات بیشتر بزودی...